“Gobyernong nagpupursige para sa bayang maige – ito ang pagsusumikapan naming ialay sa aming mga kababayan dito sa Rosario, Batangas patungo sa maunlad, ligtas at tahimik na pamumuhay at kinabukasan.”

HON. LEOVIGILDO K. MORPE

Highlights

Previous Events

Kuya Leovy's Programs

Latest Works

Assistance to Constituent in Crisis Situation

Educational Assistance for Students

Senior Citizen Local Pension Payout

Services

Civil Registrar

Public Works

Senior Citizen

Social Welfare

Traffic Management

Public Employment Services

Education

Health

Disaster And Risk Management

Environment And

Waste Management

Rosario Batangas Website

Gualberto Ave., Poblacion B, Rosario, Batangas

Open Monday - Friday 8:00 am - 5:00 pm

STAY CONNECTED