Mabuhay Rosario, Maigeng Rosario

Hunyo 5, 2023

VILLANUEVA CHLOE

Pagkanta ni Bb. Monica Rosales sa Official Foundation Theme Song.

Larawan kuha ni Ryan Ayong

Sa pagbubukas ng inilabas at ipinarinig sa madla ang kauna-unahang kanta na inihandog para sa foundation celebration ng bayan ng Rosario.Itoý paggunita sa ating kasaysayan Sinukmani Festival, natatanging kaganapan, Taon-taon, itoý sadyang inaabangan, sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkakataguyod ng bayan.” Gaya ng nabanggit sa liriko ng kanta, ito ay inihandog para sa pag gunita sa kasaysayan ng bayan. Binanggit din sa kanta kung para saan ang pagdiriwang ng pista at ganun din sa malagkit na pagsasama ng mga mamamayan ng Rosario.
Pinamagatang “Mabuhay Rosario, Maigeng Rosario,” ang kantang ito na isinulat ni Fernando Espedido Silva at binigyang boses ni Bb. Monica Andrea Rosales, ang binansagang “Whistle Queen of Rosario.”

Intermission number ni Bb. Monica Rosales sa ginanap na Basketball Exhibition Games.

Larawan kuha ni Ryan Ayong