PAMASKONG HANDOG PARA SA PILING MAMAMAYAN

“Ang mga araw na ito ay isang paalala na atin dapat pagsilbihan ang ating kapwa sa kabila ng umaapaw na biyaya na natatanggap natin sa ating Panginoon.”