Pang kabuhayan sa

Pagbangon at Ginhawa

PAGBANGON AT GINHAWA