STATE OF THE CHILDREN ADDRESS

Tayo ay patuloy na magsusumikap upang lalong mapaigting at mapagyabong ang pagsasagawa ng mga programang pambata. Ito ay ating tungkulin bilang MAGULANG- – – bilang LINGKOd- BAYAN- – – bilang isang MAMAMAYAN.